English Site

Japanese Site

ติดต่อสอบถาม

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิค
[เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค]

ตะกร้าล้าง


รายการอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิค

No. รูปภาพ โมเดล
เครื่องล้าง
ขนาด
มม.
ขนาดรูตะแกรง
มม.
หมายเหตุ
KG02
洗浄カゴKG02 W-170ST
150×85×60 5.5
SUS304
KG03
洗浄カゴKG03 W-113 SANPA
W-113 MKII
195×105×50
5 SUS304
KG04
洗浄カゴKG04 WT-100-M
195×105×100
5 SUS304
KG06
洗浄カゴKG06 WT-200-M 255×195×100
5 SUS304
KG07
洗浄カゴKG07 WT-300-M 450×250×140
10 SUS304
KG08
洗浄カゴKG08 WT-600-40
WTC-600-40
350×310×210
10 SUS304
+Protection Tube
KG09
洗浄カゴKG09 WT-1200-40
WTC-1200-40
550×360×210
10 SUS304
+Protection Tube
KG10 洗浄カゴKG10 WD-600 Series
WS-600 Series
W-338
W-118
WDX-600-I
355×235×180
5 SUS304
KG11 洗浄カゴKG11 WD-1200 Series
WS-1200 Series
WDX-1200-I
485×285×180
5 SUS304
KG12 洗浄カゴKG12 W-115
255×185×180
5 SUS304
KG13 洗浄カゴKG13 WV-231H
260×220×155
5.5 SUS304
KG14 洗浄カゴKG14 WEX-250-I (H)
WEX-250-II (H)
255×195×100
5 SUS304
+Protection Tube


น้ำยา, ฝาปิด


รายการอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิคNo. รูปภาพ โมเดล
เครื่องล้าง
ขนาด
มม.
หมายเหตุ
น้ำยาทำความสะอาด (น้ำยาบางชนิดอาจไม่สามารถนำเข้าประเทศได้ ขึ้นอยู่กับกฏข้อบังคับของประเทศ)
WE03
洗浄液WE03 ทุกโมเดล 18ล. HC-2000
สถานะ : ของเหลว
จุดเดือด : 90ºC
การละลาย : ละลายในน้ำ
ค่า PH : 10.5 (20℃)
สี : สีแดง
ความหนาแน่น : 1.04ก./ ซม.3 (20℃)
การติดไฟ, การระเหย : ไม่มีฝาปิด
FT01
フタ FT01 WT-100-M 263x162x32 SUS304
FT03
フタ 03 WT-200-M 320x263x30 SUS304
FT04
フタ FT04 WT-300-M
527x324x30 SUS304
FT05
フタ FT05 WT-600-40
440x390x1.2 SUS304
FT06
フタ FT06 WT-1200-40 650x440x1.2 SUS304


บีกเกอร์,สแตนด์


รายการอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิค

No.
รูปภาพ โมเดล
เครื่องล้าง
ขนาด
มม.
หมายเหตุ
บีกเกอร์
BK01
ビーカー BK01 W-170ST
φ78x103
300cc

BK02
ビーカー BK02 W-113 SAMPA
W-113 MKII
WT-100-M
WT-200-M
WT-300-M
WEX-250-I (H)
WEX-250-II (H)
φ90.3×120
500cc

ที่วางบีกเกอร์
BR01 ビーカーラック BR01 W-113 SAMPA
W-113 MKII
245×146 (φ90.5)
2ช่อง
PP (Polypropylene)
BR02 ビーカーラック BR02 WT-100-M
255×155 (φ90.5)
2ช่อง
PP (Polypropylene)
BR03
ビーカーラック BR03 WT-200-M
WEX-250-I(H)
WEX-250-II(H)
315×255 (φ90.5)
4ช่อง
PP (Polypropylene)
BR04
ビーカーラック BR04 WT-300-M
520×315 (φ90.5)
8ช่อง
PP (Polypropylene)
BR05
ビーカーラック BR05 WV-231H 290×230×169 (φ90.5) PP (Polypropylene)
สแตนด์
DA01 架台 DA01 / DA02 WT-600-40 593×403×250 SUS304
DA02 WT-1200-40 793×453×250 SUS304อื่นๆ


รายการอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิค

No.
รูปภาพ โมเดล
เครื่องล้าง
ขนาด
มม.
หมายเหตุ
ปลอกตรวจจับเฉพาะจุด
PS01 PS01 HUS-3 φ15×215 (ด้านในφ7.5) Fluorocarbon Resin
ปะเก็น : FFPM
แบตเตอรี่
HBP-001
電池HBP-001 HUS-3 แบตเตอรี่รีชาร์จชนิด
Li-Po
แท่นชาร์จแบตเตอรี่
JS01 แท่นชาร์จ HUS-3
I/O Remote Cable

I/O Remote Cable WD Series
5ม. /10ม.

Terminal Block

Terminal Block WDX Series
WSC Series
WD Series
WS Seriesแผนกเครื่องมืออุตสาหกรรม